NOU 2020: 13

Private aktører i velferdsstaten — Velferdstjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansierte velferdstjenester

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Ved kongelig resolusjon 28. september 2018 ble det oppnevnt et ekspertutvalg for utredning av offentlig finansierte velferdstjenester.

Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo 1. desember 2020

Kåre Hagen Leder

Julia Tropina Bakke

Gøril Bjerkan

Trond Bjørnenak

Stein Kuhnle

Hugo Matre

Camilla Trud Nereid

Kari Nyland

Kjerstin Ringdal

Rolf Røtnes

Jan Yngve Sand

Jon Vislie

Trine Speismark Lindgren, sekretariatsleder f.o.m. 9.3.2020

Nils-Ola Widme, sekretariatsleder t.o.m. 6.3.2020

Signe Bechmann

Tyra Margrethe Ekhaugen

Line Granholt

Roger Lorås

Henriette Lunde

Ragnhild Nersten

Marie Nygren

Julia Köhler-Olsen

Morten Randmæl

Marit Solheim

Maren Veila

Kathrine Hofgaard Vaage

Ståle Øverland

Til forsiden