NOU 2023: 13

På høy tid — Realisering av funksjonshindredes rettigheter

Likestillings- og  mangfoldsutvalget har utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge. Utvalget har utarbeidet en rekke anbefalinger og forslag til tiltak som vil fremme likestilling, hindre diskriminering, og bidra til at også funksjonshindredes menneskerettigheter blir ivaretatt.

Les dokumentet

Digitale vedlegg

NOU 2023: 13 Lettlest versjon

Rettebrev

Summary – Overview of the Commission’s proposed measures