NOU 2023: 13

På høy tid— Realisering av funksjonshindredes rettigheter

Til innholdsfortegnelse

Til Kultur- og likestillingsdepartementet

Likeverds- og mangfoldsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juni 2023 for å utrede funksjonshindredes likestilling og rettigheter i Norge. Utvalget endret deretter navn til Likestillings- og mangfoldsutvalget, og legger med dette frem sin innstilling.

Oslo 2. mai 2023

Nils Kristian Bogen

Leder

Ingrid Thunem

Bjørn Hatterud

Faridah Shakoor Nabaggala

Morten Magelssen

Olaug Nilssen

Tove Linnea Brandvik

Line Melbøe

Henrik Syse

Paal Haavorsen

Silje Ask Lundberg

Camilla Huggins Aase Sekretariatsleder

Anne Hushagen

Sara Myhrer

Til forsiden