NOU 2023: 21

Embetsordningen – i takt med tiden

Embetsmannsutvalget har avgitt sin rapport. Utvalget ble oppnevnte i september 2021 for å foreta en helhetlig og prinsipiell gjennomgang av embetsmannsordningen, som har røtter tilbake fra tiden før Grunnloven ble vedtatt i 1814. Utvalget foreslår å videreføre en ordning med embeter og et særlig vern i stillingen for embetsholdere. «Embetsholder» er det nye kjønnsnøytrale begrepet som utvalget foreslår skal erstatte «embetsmann». Samtidig foreslår de at antall embeter skal reduseres i forvaltningen. Dommerstillinger skal fortsatt være embeter.

Les dokumentet