NOU 2023: 28

Investeringskontroll — En åpen økonomi i usikre tider

Utvalgets vurdering er at dagens ordning og regelverk for å kontrollere utenlandske direkteinvesteringer av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser ikke fungerer på en god nok måte. Utvalget foreslår at det etableres en meldeordning for utenlandske direkteinvesteringer i sikkerhetssensitive sektorer, at det etableres en egen investeringskontrollmyndighet, at det utarbeides en ny lov for investeringskontroll og at det etableres et tettere samarbeid med naboland og EU om investeringskontroll. Investeringskontrollutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. oktober 2022. Utredningen ble overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet 4. desember 2023.

Les dokumentet