NOU 2023: 28

Investeringskontroll— En åpen økonomi i usikre tider

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og fiskeridepartementet

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. oktober 2022 for å utrede behovet for screening av økonomisk aktivitet mot virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo, 4. desember 2023

Per Sanderud leder

Kjell Inge Bjerga

Charlotte Hafstad

Kristin Hansen

Ann-Tove Kongsnes

Berte-Elen Reinertsen Konow

Ørjan Nilsen

Kjetil Staalesen

Erik Swendgaard

Celia Helen Thorheim sekretariatsleder

Line Heldal

Cecilie Bakke Dueled

Per Øystein Eikrem

Oda Marie Midbøe

Til forsiden