NOU 2023: 5

Den store forskjellen— Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet

Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. mars 2021 for å utarbeide en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge. Utvalget ble bedt om å se på utfordringer blant kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom, og bruk av helse- og omsorgstjenester. Utvalget ble også bedt om å undersøke hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning. Utvalget gir med dette sin utredning.

Oslo 2. mars 2023

Christine Meyer

Leder

Nikita Amber Abbas

Tone Kristin Amundsen

Harald Eia

Hans Petter Fundingsrud

Cato Rolland Innerdal

Leif Edward Ottesen Kennair

Tina Shagufta Munir Kornmo

Maja-Lisa Løchen

Per Vidar Nielsen

Ståle Onsgård Sagabråten

Hanne Charlotte Schjelderup

Ingvar Skjerve

Elisabeth T. Swärd

Heidi Tiller

Oscar Tranvåg

Anita Vatland

Maria Abrahamsen

Maria Egeland Thorsnes Sekretariatsleder

Marie Hulthin

Anne Høyer

Helene Rød

Steinar Riksaasen

Nora Mork Østbø

Til forsiden