Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket for offentlige anskaffelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2017