Oppdatert kunnskapsgrunnlag om Nord-Norgebanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet laget en utredning og deretter gjennomført en høringsrunde om mulig jernbane mellom Fauske og Tromsø.

Les hovedrapport (pdf)

Vedlegg og dokumenter om høringsrunde er tilgjengelig på Jernbanedirektoratets nettsider