Ny personvalgordning og hva så?

En analyse av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2003

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2003, ble det innført en ny personvalgordning. På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Rokkansenteret og Institutt for sammenlignede politikk, Universitet i Bergen, evaluert reformen.

Desember 2004.