Ny rapport: Bedre bosetting etter løslatelse

"Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel"

Rapporten "Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel" oppsummerer kollegavurderingen arrangert i Trondheim februar 2006 som del av den nasjonale strategien mot bostedsløshet ”På vei til egen bolig”.

Ny rapport: Bedre bosetting etter løslatelse?

Rapporten ”Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel” oppsummerer kollegavurderingen arrangert i Trondheim februar 2006 som del av den nasjonale strategien mot bostedsløshet ”På vei til egen bolig”.

Rapportens forside

Kollegavurderingen i Trondheim fokuserte på resultatmålet i strategien om at ”ingen skal tilbringe tid i midlertidige løsninger ved løslatelse fra fengselsopphold”. Kollegavurdering er et virkemiddel for få til en gjensidig læringsprosess basert på evaluering av et godt eksempel og skal bidra til å nå målene i strategien ”På vei til egen bolig”.

Eksempelet som ble evaluert i Trondheim var samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og Trondheim fengsel og hvordan en slik samarbeidsavtale kan bidra til bedre bosetting. De seks største byene reflekterer rundt hva i Trondheimsmodellen som kan overføres til egen by og hvordan. Rapporten beskriver også sentrale utfordringer i arbeidet og eksempler på ulike prosjekter i kommunene som kan bidra til bedre bosetting.

Rapporten kan også bestilles fra Kommunal- og regionaldepartementet, Departementenes servicesenter, publikasjonskode H-2196.