Nye nettfenomener - Staten og delekulturen

Mer enn en million nordmenn er medlemmer av nettsamfunn. Hvilken betydning har nettsamfunn for kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggere? Hvordan kan og bør staten forholde seg til nye kommunikasjonsformer?

Hva kjennetegner nye generasjoners IKT- og mediebruk? Hvordan kan og bør myndighetene forholde seg til nye nettfenomener? Dette er sentrale spørsmål i prosjektet det her rapporteres fra. Prosjektet er finansiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og gjennomført som et samarbeid mellom Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) og Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ved Universitetet i Oslo. TNS Gallup har levert delundersøkelser til prosjektet.

Nye nettfenomener - Staten og delekulturen (pdf)