Nye regler om adgang til norske gasstransportrørledninger og tilknyttede anlegg.

Fredag den 20. desember ble det fastsett nye forskriftsbestemmelser med regler for adgang til gasstransportsystemet.

Nye regler om adgang til norske gasstransportrørledninger og tilknyttede anlegg.

Fredag den 20. desember ble det fastsett nye forskriftsbestemmelser med regler for adgang til gasstransportsystemet. De nye reglene vil tre ikraft 1. januar 2003. Bestemmelsene innebærer en omfattende omlegging av styring og prising av kapasitet i gasstransportsystemet. Videre innebærer bestemmelsene gjennomføring av gassmarkedsdirektivets regler for oppstrøms gassrørledningsnett i norsk lovgivning. De nye bestemmelsene inntas dels gjennom et nytt kapittel 9 i petroleumsforskriften som fastsetter regler for adgang til oppstrøms gassrørledningsnett og en egen forskrift som fastsetter tariffer for bruk av de deler av gasstransportsystemet som omfattes av det nye interessentskapet Gassled. (ref. egen pressemelding om dette 20.12.02)

Kgl.res. om nytt kapittel 9 i petroleumsforskriften ( i pdf format )

Forskrift om fastsettelse av tariffer ( i pdf format )