Oktober 1999 Sammenlignende analyse av statlig økonomistyring og økonomiregelverk i Norge og Sverige

Sammenlignende analyse av statlig økonomistyring og økonomiregelverk i Norge og Sverige