Oktober 1999 Sammenlignende analyse av statlig økonomistyring og økonomiregelverk i Norge og Sverige

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Sammenlignende analyse av statlig økonomistyring og økonomiregelverk i Norge og Sverige