Om tilsetting av funksjonshemmede (yrkeshemmede) i staten

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Informasjonsbrosjyre

Heftet inneholder informasjon om arbeidsgiveres plikter og rettigheter, skjematisk oversikt over arbeidsmarkedstiltak, støtteordninger, lovverk og henvisninger til hvor en kan få mer og utfyllende informasjon.

Heftet inneholder informasjon om arbeidsgiveres plikter og rettigheter, skjematisk oversikt over arbeidsmarkedstiltak, støtteordninger, lovverk og henvisninger til hvor en kan få mer og utfyllende informasjon.

Brosjyren er tilgjengelig i PDF-format.