Oppsummering - dialogmøter med næringslivet juni-oktober 2011 (NTP 2014-2023)

I forbindelse med arbeidet med ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023 har Samferdselsdepartementet hatt en serie dialogmøter med norsk næringsliv. Møtene er oppsummert i en rapport.

Les rapporten (pdf)
Mer om Nasjonal transportplan