Opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten

Les dokumentet