Ot.prp. nr. 65 (1995-96)

Om lov om endringer i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (I PDF-format 1 MB)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget