Ot.prp. nr. 10 (2000-2001)

Om lov om iverksetjing av visse internasjonale tiltak i samband med vedtak av Den europeiske unionen innanfor Den felles utanriks- og tryggingspolitikken

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget