Ot.prp. nr. 104 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet)

Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget