Ot.prp. nr. 105 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkelte andre lover

Om lov om endringer i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget