Ot.prp. nr. 110 (2001-2002)

Om lov om endringar i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

Om lov om endringar i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget