Ot.prp. nr. 114 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Kultur- og kirkedepartementet

Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet for samiske språk)

Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet for samiske språk)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget