Ot.prp. nr. 15 (2007-2008)

Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23

Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget