Ot.prp. nr. 2 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 29 april 1988 nr 21 om ferie

Om lov om endringer i lov 29 april 1988 nr 21 om ferie

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget