Ot.prp. nr. 2 (2008-2009)

Om lov om endringer i helsepersonelloven og helseforskningsloven

Om lov om endringer i helsepersonelloven og helseforskningsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget