Ot.prp. nr. 2 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Om lov om endringer i helsepersonelloven og helseforskningsloven

Om lov om endringer i helsepersonelloven og helseforskningsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget