Ot.prp. nr. 22 (1998-99)

Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Om lov om selvfinansierende fraktutjevningsordning for drivstoff

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget