Ot.prp. nr. 22 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Om lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Om lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget