Ot.prp. nr. 27 (1997-98)

Om lov om endringer i lov 26 juni 1953 nr 11 om pensjonsordning for apoteketaten og i lov 1 juli 1994 nr 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten

Om lov om endringer i lov 26 juni 1953 nr 11 om pensjonsordning for apoteketaten og i lov 1 juli 1994 nr 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget