Ot.prp. nr. 29 (2001-2002)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Om lov om endringer i folketrygdloven (tiltak for å redusere sykefravær mv.)

Om lov om endringer i folketrygdloven (tiltak for å redusere sykefravær mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget