Ot.prp. nr. 29 (2002-2003)

Om lov om endringer i barneloven mv.

Om lov om endringer i barneloven mv.

Les dokumentet

(Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene mv.)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget