Ot.prp. nr. 30 (2003-2004)

Om lov om endringer i introduksjonsloven og utlendingsloven

Om lov om endringer i introduksjonsloven og utlendingsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget