Ot.prp. nr. 31 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Om lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)

Om lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget