Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)

Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen)

Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) Tilråding fra Miljøverndepartementet av 15. februar 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2001: 7 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven NOU 2003: 14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget