Ot.prp. nr. 33 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov om foretakspensjon, innskuddspensjonsloven og enkelte andre lover (kombinerte pensjonsordninger mv.)

Om lov om endringer i lov om foretakspensjon, innskuddspensjonsloven og enkelte andre lover (kombinerte pensjonsordninger mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget