Ot.prp. nr. 36 (1997-98)

Endringer i petroleumsbeskatningen

Endringer i petroleumsbeskatningen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget