Ot.prp. nr. 36 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Endringer i petroleumsbeskatningen

Endringer i petroleumsbeskatningen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget