Ot.prp. nr. 37 (1996-97)

Lov om Oppgaveregisteret

Lov om Oppgaveregisteret

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget