Ot.prp. nr. 38 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget