Ot.prp. nr. 38 (1996-97)

Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

Om lov om endringar i lov 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget