Ot.prp. nr. 39 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a., i lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten (kystvaktloven), og lov om beskyttelse av design (designloven)

Om lov om endringer i lov 28. mai 1959 nr. 12 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a., i lov 13. juni 1997 nr. 42 om Kystvakten (kystvaktloven), og lov om beskyttelse av design (designloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget