Ot.prp. nr. 42 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet

Om lov om endringer i lov 19. juni 1931 nr. 18 om Aktieselskapet Vinmonopolet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget