Ot.prp. nr. 43 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m.

Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget