Ot.prp. nr. 45 (2000-2001)

Om lov om endringar i lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder m.m.

Om lov om endringar i lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder m.m.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget