Ot.prp. nr. 46 (1998-99)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Samleproposisjon - forenkling og klargjøring)

Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (Samleproposisjon - forenkling og klargjøring)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget