Ot.prp. nr. 46 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Om lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget