Ot.prp. nr. 47 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 47

(1996-97)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

(Avvikling av refusjoner til helsepersonell uten driftsavtale - oppretting av flere driftsavtaler for privatpraktiserende helsepersonell)

Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 18. april 1997, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget