Ot.prp. nr. 47 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

Lov om foretakspensjon

Lov om foretakspensjon

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget