Ot.prp. nr. 47 (1999-2000)

Eiendomsskatt m.m. på kraftanlegg

Eiendomsskatt m.m. på kraftanlegg

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget