Ot.prp. nr. 5 (2008-2009)

Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (inspeksjonsordning for miljørettet helsevern)

Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (inspeksjonsordning for miljørettet helsevern)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget