Ot.prp. nr. 53 (2001-2002)

Om lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m.

Om lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget