Ot.prp. nr. 53 (2006-2007)

Om lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og ­justeringer etter rusreformen)

Om lov om endringer i pasientrettighetsloven m.m. (ventetidsgaranti for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet og ­justeringer etter rusreformen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget